Notice: Use of undefined constant on - assumed 'on' in /hosting/www/hc-bohemians.cz/www/plugins/content/ttweet/ttweet.php on line 91

Notice: Use of undefined constant on - assumed 'on' in /hosting/www/hc-bohemians.cz/www/plugins/content/flike/flike.php on line 106
Vytvořeno 9. září 2018 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

Pravidla hry 2018/2019

Výstupy a důležité body školení + komentáře zachycené během školení

Nový časový formát hry – 4x15 minut (pauzy 2 min / 8 min / 2 min)

"Jsem rád, že se konečně celosvětově zažitý formát hry na čtvrtiny dostal i k nám. Naše týmy tak v rámci reprezentace a evropských pohárů budou mít stejné návyky jako jejich zahraniční soupeři. V praxi to pro rozhodčí a hráče znamená o 2 pauzy navíc. Celkový čas zápasu je vesměs stejný jako u "starého" modelu, protože se čas bude zastavovat při trestných rozích a po gólech."

Procedury spojené s novým časovým formátem hry

- zastavení času na trestný roh

- zastavení času po gólu

- trestný roh a čas startuje písknutím rozhodčího

- na přípravu při trestném rohu mají hráči 40 sekund (pokud není připraven bránící tým nebo rozehrávač, obdrží při první nedodržení napomenutí zelenou kartou)

- zahájen hry (čtvrtiny a poločasy) budou probíhat tak, že pokud nebudou týmy připraveny 30s před zahájením na hřišti, rozhodčí je upozorní písknutím na píšťalku - pokud nebudou připraveni ve stanovený čas, obdrží kapitán daného týmu zelenou kartu

Ošetřovaný hráč

- při jakémkoli ošetření hráče na hrací ploše osobou z lavičky, musí zraněný opustit hřiště a vrátit se do hry může až po 2 minutách. Samozřejmě může být (mimo situace při TR) vyměněn. Toto se týká i brankaře. 

Hra brankaře bez helmy a mimo "kruh"

- brankař, pokud ztratí svou helmu, nesmí se zapojit do další hry

- pokud se do hry i přesto zapojí, bude se to posuzovat jako úmyslné porušení pravidel

- mimo kruh se brankař považuje za normálního hráče, tzn. nesmí hrát nebezpečně (např. skluzy)

"Zde je kladen velký důraz na bezpečí brankaře. Pokud by helmu ztratil, zapojit do hry se nesmí. Samozřejmě často dochází ke ztrátě helmy po souboji s protihráčem, v tom případě, pokud brankař čistě zasáhne, a díky útočníkovi o helmu přijde, by se měl pískat faul na brankaře."

Vyloučení brankaře

- pokud dojde k vyloučení brankaře, jeho návrat na hřiště musí proběhnout v rámci pravidel - tzn.
v přerušené hře. Pokud vyprší čas vyloučení, a čas není zastaven, může ho dočasně na hřišti nahradit hráč. Nikdy na hřišti nesmí být dva hráči s brankařskými privilegii.

Crowding - protesty

- diskuze pouze s jedním hráčem, druhý (a příp. další) bude penalizován

- za nesportovní chování týmu (případně lavičky) odpovídá kapitán 

"Trendy a doporučení z FIH jsou jasná. Penalizovat nesportovní chování a "týmové" protesty. Pokud hráč nerozumí jednotlivému výroku rozhodčího, určitě není špatně, aby se zeptal. Sám a normální formou komunikace. Je potřeba si uvědomit, že by se mělo jednat o ojedinělé případy, nikoli dotazy každou minutu hry. Rozhodčí je v první míře odpovědný za tempo hry, dodržování pravidel a případné časté diskuze mají vliv na jeho soustředěnost během utkání. Rozhodčí jsou nabádáni k normální komunikaci s hráči - nikoli k diskuzi o každém sporném výroku, která velmi často nevede k žádnému výsledku. To samé se týká častému "pokřikování" ze strany lavičky a trenérů, jiných členů realizačního týmu. Rozhodčí budou od nové sezony instruováni jasně komunikovat věc přes kapitána a případně dané chování penalizovat."

Karty - penalizace

Zelená - automatické vyloučení na dvě minuty 

Žlutá - vyloučení na 5 minut (nesp. chování, technické přestupky, méně závažné - nefyzické fauly, apod.)

Žlutá - vyloučení na 10 minut (fyzické fauly, hrubé nesp.chování, apod.)
Červená karta - přímé vyloučení do konce utkání
Červená karta - druhá žlutá karta v jednom utkání je automaticky červenou (jedinou výjimku tvoří "kapitánská žlutá karta" za nesp. chování týmu, kdy může rozhodčí kapitánovi udělat 2 žluté karty bez červené

Vysoké míče

- posuzování na základě ne/-bezpečnosti

- 5 metrů je pouze orientačních, nikoli určujících

- platí po celém hřišti (i v trestném kruhu)

"Určujícím časem pro posouzení je v současné chvíli moment, kdy hráč míček zvedá. Pokud míč v tento moment směřuje na volného spoluhráče, nesmí obránce zasáhnout do příjmání míčku - nemusí stát 5 metrů od něj, ale nesmí ho aktivně napadat do momentu, kdy je míček zpracován. Pokud není jasné, že míč míří na útočníka či obránce (nebo jsou oba soupeři u sebe), jedná se o chybu týmu, který míček zvedal."

Skluzy

- skluzy jsou vysoce riziková věc - při skluzu nesmí hráč ohrozit protihráče

- skluzy by měly být prováděny vždy do volného prostoru, nikoli do protihráče

- skluzy brankařů v kruhu jsou povoleny, pokud brankař hraje jako první míček a nevytváří extra svým skluzem extrémně zdraví nebezpečnou situaci

- pokud je hráč ve skluzu zasažen míčkem, jedná o žlutou kartu na 5 minut

- pokud hráč ve skluzu zasáhne nebezpečně protihráče (nebo hrubé sekání), jedná se o žlutou kartu na 10 minut (příp. červenou kartu)


 
Vytvořeno 19. červenec 2013 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

Změna pravidel halového hokeje od září 2013 (FIH), zatím pouze v angličtině...

 
Vytvořeno 15. duben 2013 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

Úplná pravidla halového pozemního hokeje na webu Českého svazu pozemního hokeje [PDF]:

http://www.pozemnihokej.cz/stanovy-a-rady/4978155/Pravidla_haloveho_hokeje.pdf

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

Pravidla pozemního hokeje v úplném znění s dodatky

 

  1. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ

1 HRACÍ PLOCHA

 

1.1 Hrací plocha je pravoúhlá:

a. délka 91,40 m

b. šířka 55,00 m

c. jasné označená čarami podle plánku (doporučují se bílé čáry)

 

1.2 Všechny čáry jsou 75 mm široké, jsou součástí hrací plochy a jsou označeny v celé své délce:

a. delší čáry (91,40 m) se nazývají postranními čarami

b. kratší čáry (55,00 m) se nazývají zadními čarami

c. části zadních čar mezi brankovými tyčemi se nazývají brankovými čarami. Doporučuje se, aby minimální prostor („výběh“) za brankou byl 5 metrů a za postranními čarami 4 metry

 

1.3 Ostatní značení:

a. středová čára po celé své délce na hrací ploše

b. 22,90 m čára po celé své délce, přičemž okraj čáry blíže ke středové čáře je vzdálen 22,9 m od vnějšího okraje nejbližší zadní čáry Prostor uzavřený 22,90 m čarami, příslušné části postranních čar a zadní čáry je nazývá „prostor 23 m“.

c. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy označeny čáry o délce 30 cm, přičejejich vnější okraj je 14,63 m od vnitřního okraje zadních čar a jsou s nimi rovnoběžné

d. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy vyznačeny čáry o délce 30 cm, přičemž vnější okraj této čáry je vzdálen 5 m od vnějšího okraje zadní čáry a je s ní paralelní

e. na obou zadních čarách směrem vně hrací plochy jsou označeny čáry o délce 30 cm, a to 5 m a 10 m od vnější hrany nejbližšího brankového sloupku; tato vzdálenost se počítá od vzdálenějšího okraje Značení uvedená pod body 1.3 c, d a e byla převedena z vnitřní části hřiště vně hřiště od roku 2001. Současně byly vzdálenosti v pravidle 1.3 e převedeny na metrické. Tato revidovaná pravidla platí pro všechna nová hřiště a hřiště, kde se provádí nové značení. Stávající hřiště s původně používaným značením mohou být dále používána.

f. čáry o délce 15 cm jsou vyznačeny vně hrací plochy na každé zadní čáře, a to 1,83 m od středu zadní čáry; tato vzdálenost se počítá od nejbližšího okraje těchto čar

g. body pro trestná střílení o průměru 15 cm jsou vyznačeny před středem obou branek, přičemž střed bodu je vzdálen 6,40 m od vnitřního okraje brankové čáry.

 

1.4 Střelecký kruh:

a. čára je vyznačena uvnitř hrací plochy, je 3,66 m dlouhá a rovnoběžná se zadní čárou a vzdálená od ní 14,63 m. Tato vzdálenost se měří od vnějšího okraje zadní čáry k vnějšímu okraji této čáry

b. tato čára pokračuje nepřerušovaně na každou stranu ve tvaru čtvrtkruhu až se setká se zadní čarou; středem těchto čtvrtkruhů je vnitřní přední roh nejbližšího brankového sloupku

c. tyto čáry se nazývají kruhové čáry a plocha ohraničená těmito čarami, včetně čar samotných, se nazývá střelecký kruh (dále jen “kruh”)

d. přerušované čáry jsou vyznačeny tak, že vnější okraje těchto čar jsou vzdáleny 5 m od vnějších okrajů kruhových čar; vyznačené části čáry jsou dlouhé 300 mm a mezery mezi nimi jsou dlouhé 3 m ; všechny přerušované čáry začínají s vyznačenou částí na úrovni středu kruhové čáry. Tyto přerušované čáry jsou povinné pro mezinárodní zápasy od 1.6.2000. Jejich zavedení pro ostatní zápasy je v kompetenci národních asociací.

 

1.5 Na hrací ploše nesmějí být žádné jiné značky než ty, které jsou popsány v tomto pravidle.

 

1.6 Praporkové tyče:

a. jsou vysoké 1,20 až 1,50 m

b. jsou umístěny v každém rohu hrací plochy

c. nesmí být žádným způsobem nebezpečné

d. jsou-li nerozbitné, musí být zasazeny do pružného základu

e. musí být opatřeny praporky, které nesmějí být větší než 30 cm v šířce i délce.

 

2 BRANKY

2.1 Ve středu zadní čáry:

a. brankové sloupky a břevno musí být pravoúhlé a bíle natřené; jsou 51 mm široké a 75 mm hluboké

b. vertikální sloupky jsou na sebe kolmé a jsou od sebe vzdáleny 3,66 m (vnitřní rozměr)

c. sloupky musí být umístěny na vnějším značení, takže jejich čelo se musí dotýkat vnějšího okraje zadní čáry

d. vodorovné břevno je spojeno se sloupky ve vzdálenosti 2,14 od země (vnitřní rozměr)

e. brankové sloupky nesmí vyčnívat nad břevno

f. břevno nesmí vyčnívat do stran přes sloupky

g. branky musí být minimálně 91 cm hluboké u horního břevna a minimálně 1,22 m hluboké u země

 

2.2 Postranní bednění:

a. délka 1,2 m (minimum), výška 46 cm

b. bednění je umístěno na zemi v pravém úhlu k zadní čáře a je připevněno na zadní stranu brankových sloupků (nesmí je však rozšířit) a na hrany zadního bednění

c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.

 

2.3 Zadní bednění:

a. délka 3,66 m, výška 46 cm

b. je umístěno na zemi na konci postranního bednění

c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.

 

2.4 Sítě:

a. brankové sítě jsou připojeny k zadní straně brankových sloupků a k břevnu; vzdálenost mezi příchytkami nesmí být větší než 15 cm; jsou připojeny vně zadního a postranního bednění

b. musí být zabezpečeny tak, aby mezerami mezi příchytkami neprošel míček

c. musí být přichyceny volně, aby se zabránilo zpětnému odrazu míče

d. oka sítí nesmí být větší než 45 mm.

 

3 MÍČ

Míč:

a. musí být kulatý, tvrdý, z jakéhokoliv materiálu

b. hmotnost minimálně 156 g, maximálně 163 g

c. obvod míčku minimálně 224 mm, maximálně 235 mm

d. povrch musí být hladký, povoleny jsou důlky nebo šev

e. barva bílá nebo dle dohody.

 

4 HŮL

4.1 Diagram

a. popis a specifikace popsané v tomto pravidle se vztahují na následující diagram

b. diagram popisuje hůl položenou tak, že horní konec rukověti směřuje do kladné osy X a zaoblená část zobáku směřuje do kladné osy Y

 

4.2 Tvar

a. má mít rovnou rukověť a zahnutý zobák

b. všechny hrany musí být zakulaceny

c. celá hůl musí být hladká bez drsných nebo ostrých výstupků

d. hůl musí být v prostoru C-D rovná jen na levé straně, t.j. na straně zobrazené na diagramu

 

4.3 Hrací strana

a. hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu

 

Povinný experiment hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu a hrany, které musí být zakulacené Hráči by si měli být vědomi toho, že výrobci mohou odmítnout nahradit hole, které byly zlomeny nebo poškozeny jako důsledek používání hran hole pro udeření míčku, protože většina holí nebyla vyrobena pro takový způsob použití.

 

b. strana, kterou se nehraje, musí být zakulacená

 

4.4 Velikost a hmotnost

a. maximální délka zahnutí zobáku hole paralelně s rukovětí, měřeno od nejspodnější části ploché strany, nesmí přesáhnout 100 mm (vzdálenost C-D na diagramu)

b. hůl s odklonem do 20 mm od hrany rovné plochy je povolena (vzdálenost A-B a/nebo A1-B1 v diagramu)

c. velikost, včetně případných použitých bandáží, musí odpovídat průchodu kroužkem s vnitřním průměrem 51 mm

d. celková hmotnost nesmí přesáhnout 737 g

 

4.5 Poměr mezi rychlostí míčku a rychlostí hole

a. rychlost míčku nesmí být vyšší než 98% rychlosti hole

 

Metoda testování Rychlost míčku je určena při rychlosti hole 80 km/h (5x) na simulátoru v jedné z laboratoří schválených FIH. Rychlost míčku je počítána z času, který potřebuje míček k průchodu mezi dvěma body a je vyjádřena jako poměr k uvedené rychlosti hole. Pro tuto zkoušku jsou používány míčky schválené FIH. Testy jsou prováděny při těchto laboratorních podmínkách: teplota přibližně 20 oC, relativní vlhkost vzduchu přibližně 50%. Výrobci budou vyzváni, aby předložili (proto)typy holí k odzkoušení a zaslali výsledky ke schválení FIH. FIH si ponechává právo provádět náhodné testování z kontrolních důvodů.

 

4.6 Materiály a barva

a. hůl a případné přídavky může být vyrobena nebo u obsahovat dřevo nebo jakékoliv materiály kromě kovů a kovových složek za předpokladu, že holí lze hrát pozemní hokej a hůl není nebezpečná pro zdraví

b. pásky a pryskyřice mohou být aplikovány za předpokladu, že povrch zůstane hladký

 

4.7 Limitace

a. FIH bude udržovat tradiční tvar hole a má právo zakázat tvary, které se odchylují od dříve popsaného. FIH si také ponechává právo zakázat jakýkoliv typ hole, který by podle mínění „Komise pravidel“ nebyl bezpečný nebo by měl pravděpodobně nepříznivý vliv na hru.

 

4.8 Zodpovědnost

a. hráči musí zajistit, aby jejich výstroj na základě kvality, materiálu a tvaru nebyla nebezpečná pro hráče nebo pro ostatní

b. FIH nebude zodpovědná za žádné následky způsobené výběrem vybavení, které hráči použili ani za žádné případné defekty nebo nesrovnalosti ve vybavení. Jakákoliv kontrola, která může být prováděna před zápasem se omezuje pouze na kontrolu shody celkového vnějšího vzhledu dané výstroje na základě pouhých sportovních požadavků.

 

Hůl měla tradiční tvar a tento tvar bude nadále zachován. Žádný určitý tvar nebyl schválen, ale zavedení nového, extrémnějšího tvaru nebude povoleno.„Komise pravidel“ bude pokračovat v pečlivém sledování vlastností tradičních a netradičních materiálů a bude omezovat a/nebo zakazovat jejich použití, pokud by způsobovaly změnu charakteru hry nebo byly nebezpečné pro hráče.

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

Pravidla pozemního hokeje v úplném znění s dodatky

 

  1. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ

1 HRACÍ PLOCHA

1.1 Hrací plocha je pravoúhlá:

a. délka 91,40 m

b. šířka 55,00 m

c. jasné označená čarami podle plánku (doporučují se bílé čáry)

 

1.2 Všechny čáry jsou 75 mm široké, jsou součástí hrací plochy a jsou označeny v celé své délce:

a. delší čáry (91,40 m) se nazývají postranními čarami

b. kratší čáry (55,00 m) se nazývají zadními čarami

c. části zadních čar mezi brankovými tyčemi se nazývají brankovými čarami. Doporučuje se, aby minimální prostor („výběh“) za brankou byl 5 metrů a za postranními čarami 4 metry

 

1.3 Ostatní značení:

a. středová čára po celé své délce na hrací ploše

b. 22,90 m čára po celé své délce, přičemž okraj čáry blíže ke středové čáře je vzdálen 22,9 m od vnějšího okraje nejbližší zadní čáry Prostor uzavřený 22,90 m čarami, příslušné části postranních čar a zadní čáry je nazývá „prostor 23 m“.

c. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy označeny čáry o délce 30 cm, přičejejich vnější okraj je 14,63 m od vnitřního okraje zadních čar a jsou s nimi rovnoběžné

d. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy vyznačeny čáry o délce 30 cm, přičemž vnější okraj této čáry je vzdálen 5 m od vnějšího okraje zadní čáry a je s ní paralelní

e. na obou zadních čarách směrem vně hrací plochy jsou označeny čáry o délce 30 cm, a to 5 m a 10 m od vnější hrany nejbližšího brankového sloupku; tato vzdálenost se počítá od vzdálenějšího okraje Značení uvedená pod body 1.3 c, d a e byla převedena z vnitřní části hřiště vně hřiště od roku 2001. Současně byly vzdálenosti v pravidle 1.3 e převedeny na metrické. Tato revidovaná pravidla platí pro všechna nová hřiště a hřiště, kde se provádí nové značení. Stávající hřiště s původně používaným značením mohou být dále používána.

f. čáry o délce 15 cm jsou vyznačeny vně hrací plochy na každé zadní čáře, a to 1,83 m od středu zadní čáry; tato vzdálenost se počítá od nejbližšího okraje těchto čar

g. body pro trestná střílení o průměru 15 cm jsou vyznačeny před středem obou branek, přičemž střed bodu je vzdálen 6,40 m od vnitřního okraje brankové čáry.

 

1.4 Střelecký kruh:

a. čára je vyznačena uvnitř hrací plochy, je 3,66 m dlouhá a rovnoběžná se zadní čárou a vzdálená od ní 14,63 m. Tato vzdálenost se měří od vnějšího okraje zadní čáry k vnějšímu okraji této čáry

b. tato čára pokračuje nepřerušovaně na každou stranu ve tvaru čtvrtkruhu až se setká se zadní čarou; středem těchto čtvrtkruhů je vnitřní přední roh nejbližšího brankového sloupku

c. tyto čáry se nazývají kruhové čáry a plocha ohraničená těmito čarami, včetně čar samotných, se nazývá střelecký kruh (dále jen “kruh”)

d. přerušované čáry jsou vyznačeny tak, že vnější okraje těchto čar jsou vzdáleny 5 m od vnějších okrajů kruhových čar; vyznačené části čáry jsou dlouhé 300 mm a mezery mezi nimi jsou dlouhé 3 m ; všechny přerušované čáry začínají s vyznačenou částí na úrovni středu kruhové čáry. Tyto přerušované čáry jsou povinné pro mezinárodní zápasy od 1.6.2000. Jejich zavedení pro ostatní zápasy je v kompetenci národních asociací.

 

1.5 Na hrací ploše nesmějí být žádné jiné značky než ty, které jsou popsány v tomto pravidle.

 

1.6 Praporkové tyče:

a. jsou vysoké 1,20 až 1,50 m

b. jsou umístěny v každém rohu hrací plochy

c. nesmí být žádným způsobem nebezpečné

d. jsou-li nerozbitné, musí být zasazeny do pružného základu

e. musí být opatřeny praporky, které nesmějí být větší než 30 cm v šířce i délce.

 

2 BRANKY

2.1 Ve středu zadní čáry:

a. brankové sloupky a břevno musí být pravoúhlé a bíle natřené; jsou 51 mm široké a 75 mm hluboké

b. vertikální sloupky jsou na sebe kolmé a jsou od sebe vzdáleny 3,66 m (vnitřní rozměr)

c. sloupky musí být umístěny na vnějším značení, takže jejich čelo se musí dotýkat vnějšího okraje zadní čáry

d. vodorovné břevno je spojeno se sloupky ve vzdálenosti 2,14 od země (vnitřní rozměr)

e. brankové sloupky nesmí vyčnívat nad břevno

f. břevno nesmí vyčnívat do stran přes sloupky

g. branky musí být minimálně 91 cm hluboké u horního břevna a minimálně 1,22 m hluboké u země

 

2.2 Postranní bednění:

a. délka 1,2 m (minimum), výška 46 cm

b. bednění je umístěno na zemi v pravém úhlu k zadní čáře a je připevněno na zadní stranu brankových sloupků (nesmí je však rozšířit) a na hrany zadního bednění

c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.

 

2.3 Zadní bednění:

a. délka 3,66 m, výška 46 cm

b. je umístěno na zemi na konci postranního bednění

c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.

 

2.4 Sítě:

a. brankové sítě jsou připojeny k zadní straně brankových sloupků a k břevnu; vzdálenost mezi příchytkami nesmí být větší než 15 cm; jsou připojeny vně zadního a postranního bednění

b. musí být zabezpečeny tak, aby mezerami mezi příchytkami neprošel míček

c. musí být přichyceny volně, aby se zabránilo zpětnému odrazu míče

d. oka sítí nesmí být větší než 45 mm.

 

3 MÍČ

Míč:

a. musí být kulatý, tvrdý, z jakéhokoliv materiálu

b. hmotnost minimálně 156 g, maximálně 163 g

c. obvod míčku minimálně 224 mm, maximálně 235 mm

d. povrch musí být hladký, povoleny jsou důlky nebo šev

e. barva bílá nebo dle dohody.

 

4 HŮL

4.1 Diagram

a. popis a specifikace popsané v tomto pravidle se vztahují na následující diagram

b. diagram popisuje hůl položenou tak, že horní konec rukověti směřuje do kladné osy X a zaoblená část zobáku směřuje do kladné osy Y

 

4.2 Tvar

a. má mít rovnou rukověť a zahnutý zobák

b. všechny hrany musí být zakulaceny

c. celá hůl musí být hladká bez drsných nebo ostrých výstupků

d. hůl musí být v prostoru C-D rovná jen na levé straně, t.j. na straně zobrazené na diagramu

 

4.3 Hrací strana

a. hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu

 

Povinný experiment hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu a hrany, které musí být zakulacené Hráči by si měli být vědomi toho, že výrobci mohou odmítnout nahradit hole, které byly zlomeny nebo poškozeny jako důsledek používání hran hole pro udeření míčku, protože většina holí nebyla vyrobena pro takový způsob použití.

b. strana, kterou se nehraje, musí být zakulacená

 

4.4 Velikost a hmotnost

a. maximální délka zahnutí zobáku hole paralelně s rukovětí, měřeno od nejspodnější části ploché strany, nesmí přesáhnout 100 mm (vzdálenost C-D na diagramu)

b. hůl s odklonem do 20 mm od hrany rovné plochy je povolena (vzdálenost A-B a/nebo A1-B1 v diagramu)

c. velikost, včetně případných použitých bandáží, musí odpovídat průchodu kroužkem s vnitřním průměrem 51 mm

d. celková hmotnost nesmí přesáhnout 737 g

 

4.5 Poměr mezi rychlostí míčku a rychlostí hole

a. rychlost míčku nesmí být vyšší než 98% rychlosti hole

 

Metoda testování Rychlost míčku je určena při rychlosti hole 80 km/h (5x) na simulátoru v jedné z laboratoří schválených FIH. Rychlost míčku je počítána z času, který potřebuje míček k průchodu mezi dvěma body a je vyjádřena jako poměr k uvedené rychlosti hole. Pro tuto zkoušku jsou používány míčky schválené FIH. Testy jsou prováděny při těchto laboratorních podmínkách: teplota přibližně 20 oC, relativní vlhkost vzduchu přibližně 50%. Výrobci budou vyzváni, aby předložili (proto)typy holí k odzkoušení a zaslali výsledky ke schválení FIH. FIH si ponechává právo provádět náhodné testování z kontrolních důvodů.

 

4.6 Materiály a barva

a. hůl a případné přídavky může být vyrobena nebo u obsahovat dřevo nebo jakékoliv materiály kromě kovů a kovových složek za předpokladu, že holí lze hrát pozemní hokej a hůl není nebezpečná pro zdraví

b. pásky a pryskyřice mohou být aplikovány za předpokladu, že povrch zůstane hladký

 

 

 
Vytvořeno 2. červenec 2012 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

STRUČNÁ PRAVIDLA POZEMNÍHO HOKEJE

 

2 týmy po 11 hráčích v poli (10 hráčů + 1 gólman)

• na střídačce pak maximálně dalších 5 hráčů

 

Hrací doba

2 x 35 minut

poločas o délce 10minut, kdy si týmy vymění strany

 

Střídání

kdykoliv - s výjimkou doby, kdy byl nařízen a je zahráván trestný roh

Hráč nesmí

hrát míček nohou a jinými částmi těla

• hrát kulatou stranou hole

• bránit soupeři ve hře tím, že zakryje míček holí nebo částí svého těla

• fyzicky blokovat hůl nebo tělo soupeře

• bránit jakýmkoliv jiným nedovoleným způsobem (faul, sekání…)

• zdržovat hru za účelem získání času

• urážet a nadávat spoluhráčům, soupeřům či rozhodčím

Volný úder (rozehrávka)

soupeř musí být vzdálen min. 5 metrů od rozehrávky

• hráč s míčkem může zahrávat tzv.

samorozehrávku (selfpass)

, při níž musí zastavit míček na místě přestupku a sám se s ním pak může rozeběhnout

• chyba obránce nastala mezi kruhem a čárkovaným kruhem -> útočník si míček před rozehrávkou vytáhne na čárkovaný kruh

 

Trestný úder (penalta)

za doby jeho zahrávání je zastaven čas

• je nařízen, pokud byl útočící hráč nedovoleně zastaven brankářem či posledním hráčem nejblíže brankové čáry, nebo pokud došlo k závažnému přestupku v trestném kruhu

• ostatní hráči musí stát za čtvrtinou a nesmí ovlivňovat situaci

• míček může být zahrán puší či vysokou puší z bodu pro TÚ

• smí být zahrán do jakékoliv výšky

• hráč se může dotknout míčku pouze jednou a dál nezasahovat

Trestný roh

je zahráván, pokud došlo k přestupku (noha, sekání, bránění,…) ve střeleckém kruhu

• je zahráván, pokud došlo k závažnému přestupku již v obranné čtvrtině (faul, úmyslné zastavení míčku…)

• je zahráván, pokud hráč bránícího družstva úmyslně odehraje míček za zadní (koncovou) čáru

• bránící družstvo tvoří 4 hráči plus gólman, útočící libovolně rozmístěni po obvodu kruhu

• střela úderem nesmí být vyšší nežli je bednění branky, puší může být vystřeleno i výš, stejně jako tečí

• druhá nebo další střela v pořadí již může směřovat do jakékoliv výšky

útočné čtvrtině

útočící hráč nesmí rozehrát míček přímo do kruhu, musí nejdříve ujít s míčkem min. 5 metrů, aby ho mohl poslat do kruhu (to samé platí u zahrávání dlouhého rohu)

Osobní tresty

za hrubou a nebezpečnou hru, nebo úmyslný přestupek může rozhodčí udělit odpovídající trest:

dočasně vyloučit hráče, který se přestupku dopustil - ZELENÁ KARTA

(na 2 minuty)

dočasně vyloučit hráče, který se přestupku dopustil - ŽLUTÁ KARTA

(min. na 5 minut)

trvale vyloučit hráče, který se přestupku dopustil -

ČERVENÁ KARTA

 

 

Hrací plocha

hřiště měří na délku 91,40m a na šířku 55m

• povrch tvoří umělá tráva různých typů

• plocha je opticky rozdělena na čtyři části, v obou krajních čtvrtinách se poté nachází střelecký kruh (půlkruh od zadní lajny)

Hůl/hokejka

hokejka má rovnou rukojeť a zahnutý zobák

• na jedné straně je hůl plochá, na druhé kulatá

• povoleno je

hrát pouze plochou/placatou částí

hole

• hokejka měří kolem jednoho metru (pro děti jsou i menší verze) a může být buď ze dřeva či kompozitu

 

Branky

branka je vysoká 2,14m a široká 3,66m

• ve spodní části branky je bednění o výšce 46cm

Míček

míček pro PH je kulatý, tvrdý, povrch hladký a většinou bílé barvy

• velikostně odpovídá o něco většímu tenisovému míčku (obvod cca 230mm)

• váží kolem 160g

Výstroj

doporučují se nosit chrániče holení/kotníků a zubů

• brankáři musí mít dres jiné barvy, než jsou dresy spoluhráčů i protihráčů

• každý brankář má na sobě helmu (podobně jako na lední hokej), plastron jako chránič trupu a paží, dále rukavice, chrániče stehen, betony a kopny

Kompletní pravidla jsou k nalezení na webových stránkách ČSPH www.pozemnihokej.cz nebo je možno je získat na sekretariátu ČSPH.

 

 
Vytvořeno 2. červenec 2012 Kategorie: Pravidla pozemního hokeje

 STRUČNÁ PRAVIDLA POZEMNÍHO HOKEJE

 

• 2 týmy po 11 hráčích v poli (10 hráčů + 1 gólman)

• na střídačce pak maximálně dalších 5 hráčů

 

Hrací doba

2 x 35 minut

• poločas o délce 10minut, kdy si týmy vymění strany

 

Střídání

• kdykoliv - s výjimkou doby, kdy byl nařízen a je zahráván trestný roh

 

Hráč nesmí

• hrát míček nohou a jinými částmi těla

• hrát kulatou stranou hole

• bránit soupeři ve hře tím, že zakryje míček holí nebo částí svého   těla

• fyzicky blokovat hůl nebo tělo soupeře

• bránit jakýmkoliv jiným nedovoleným způsobem (faul, sekání…)

• zdržovat hru za účelem získání času

• urážet a nadávat spoluhráčům, soupeřům či rozhodčím

 

Volný úder (rozehrávka)

• soupeř musí být vzdálen min. 5 metrů od rozehrávky

• hráč s míčkem může zahrávat tzv.samorozehrávku (selfpass), při níž musí zastavit míček na místě přestupku a sám se s ním pak může rozeběhnout

• chyba obránce nastala mezi kruhem a čárkovaným kruhem -> útočník si míček před rozehrávkou vytáhne na čárkovaný kruh

 

Trestný úder (penalta)

 

• za doby jeho zahrávání je zastaven čas

• je nařízen, pokud byl útočící hráč nedovoleně zastaven brankářem či posledním hráčem nejblíže brankové čáry, nebo pokud došlo k závažnému přestupku v trestném kruhu

• ostatní hráči musí stát za čtvrtinou a nesmí ovlivňovat situaci

• míček může být zahrán puší či vysokou puší z bodu pro TÚ

• smí být zahrán do jakékoliv výšky

• hráč se může dotknout míčku pouze jednou a dál nezasahovat

 

Trestný roh

• je zahráván, pokud došlo k přestupku (noha, sekání, bránění,…) ve střeleckém kruhu

• je zahráván, pokud došlo k závažnému přestupku již v obranné čtvrtině (faul, úmyslné zastavení míčku…)

• je zahráván, pokud hráč bránícího družstva úmyslně odehraje míček za zadní (koncovou) čáru

• bránící družstvo tvoří 4 hráči plus gólman, útočící libovolně rozmístěni po obvodu kruhu

• střela úderem nesmí být vyšší nežli je bednění branky, puší může být vystřeleno i výš, stejně jako tečí

• druhá nebo další střela v pořadí již může směřovat do jakékoliv výšky v útočné čtvrtině

• útočící hráč nesmí rozehrát míček přímo do kruhu, musí nejdříve ujít s míčkem min. 5 metrů, aby ho mohl poslat do kruhu (to samé platí u zahrávání dlouhého rohu)

 

Osobní tresty

• za hrubou a nebezpečnou hru, nebo úmyslný přestupek může rozhodčí udělit odpovídající trest:

dočasně vyloučit hráče, který se přestupku dopustil - ZELENÁ KARTA  (na 2 minuty)

dočasně vyloučit hráče, který se přestupku dopustil - ŽLUTÁ KARTA  (min. na 5 minut)

trvale vyloučit hráče, který se přestupku dopustil - ČERVENÁ KARTA

                                  

Hrací plocha

• hřiště měří na délku 91,40m a na šířku 55m

• povrch tvoří umělá tráva různých typů

• plocha je opticky rozdělena na čtyři části, v obou krajních čtvrtinách se poté nachází střelecký kruh (půlkruh od zadní lajny)

 

Hůl/hokejka

 

• hokejka má rovnou rukojeť a zahnutý zobák

• na jedné straně je hůl plochá, na druhé kulatá

• povoleno je hrát pouze plochou/placatou částí hole

• hokejka měří kolem jednoho metru (pro děti jsou i menší verze) a může být buď ze dřeva či kompozitu

 

Branky

•branka je vysoká 2,14m a široká 3,66m

• ve spodní části branky je bednění o výšce 46cm

 

Míček

• míček pro PH je kulatý, tvrdý, povrch hladký a většinou bílé barvy

• velikostně odpovídá o něco většímu tenisovému míčku (obvod cca 230mm)

• váží kolem 160g

 

Výstroj

• doporučují se nosit chrániče holení/kotníků a zubů

• brankáři musí mít dres jiné barvy, než jsou dresy spoluhráčů i protihráčů

• každý brankář má na sobě helmu (podobně jako na lední hokej), plastron jako chránič trupu a paží, dále rukavice, chrániče stehen, betony a kopny.

 

Kompletní pravidla jsou k nalezení na webových stránkách ČSPH www.pozemnihokej.cz nebo je možno je získat na sekretariátu ČSPH

 

TV kanál pozemního hokeje

Díky za podporu


Tréninky:

U6/U8: Po+Čt 16-17:30 – ZŠ Hostýnská
U10 mix: Út 16-17:30, Čt 17-18:30 – ZŠ Hostýnská
U12 dívky: Po+Čt 15-16:30 – ZŠ Hostýnská
U12 chlapci: Po 17:30-19:00 – ZŠ Hostýnská, Út 18:00-19:15 - Slavia,
Čt 16:00-17:00 – Slavia
U15 dívky:  Po+Stř 17:00-18:30 - Zel.pruh, Čt 17:00-18:00 kondice - ZŠ Hostýnská
Dorostenci: Po+Stř 18:30 - Zel.pruh,
Čt 18:00 kondince - HTC, 16:00 SCM - Slavia
Dorostenky a ženy: Po+St 18:30 - Zelený pruh a Út kondince HTC
Muži: Út+Čt 20:00 - Slavia
xxxxxxxxx
Kroužky: Pá 14:00-15:00 - ZŠ Hostýnská, Stř 13:30-14:30 - Nad Vodovodem

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: